Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажилтан албан хаагчдын сэтгэл ханамжыг тодорхойлж, идэвхжүүлэлтийн оновчтой хэлбэрийг тодорхойлох нь

Б.Биндэръяа

Ажилтан албан хаагчдын сэтгэл ханамжыг тодорхойлж, идэвхжүүлэлтийн оновчтой хэлбэрийг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Төрийн үйлчилгээний албаныажилчдын сэтгэл ханамжинд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлж, сайжруулах боломж, арга замуудыг гаргаж ирэхэд судалгааны зорилго оршино.

# ажилтан# албан хаагч# сэтгэл ханамж