Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг сайжруулах арга зүйг боловсруулах асуудалд

Б.Мөнхцэцэг

Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг сайжруулах арга зүйг боловсруулах асуудалд

Гишүүнчлэл

?

“Траст Трэйд” ХХК-н ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг илүү боловсронгуй болгох арга замуудыг тодорхойлохыг зорилоо. Зорилтууд:

  • Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний онол арга зүйн асуудлыг судлах
  • “Траст Трэйд” ХХК-н хүний нөөцийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийх
  • Үнэлгээний системийг боловсронгуй болгох арга замуудыг тодорхойлох
# ажилтан# ажлын гүйцэтгэл# үнэлгээ# систем