Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байгууллага дахь жендерийн хандлагыг тодорхойлох нь

Х.Мөнхдэлгэр

Байгууллага дахь жендерийн хандлагыг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Байгууллага дахь жендэрийн хандлагыг илрүүлэх зорилттой. Дээрх зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүллээ. Үүнд:

  1. Байгууллагын зан төлөвийн тухай онол арга зүйн асуудлыг судлах
  2. Жендэрийн эрх тэгш байдлын онол аргазүйн асуудлыг судлах
  3. Сонгон авсан байгууллагын ажилчдын хүний нөөцийн өнөөгийн байдалд судалгаа хийх
  4. Байгууллага дахь жендэрийн хандлагыг шинжлэх
# байгууллага# жендер# хандлага