Даяаршлын үйл явц, түүний соёл иргэншилд үзүүлж буй нөлөөг судлах нь

Ү.Сүндарий

Даяаршлын үйл явц, түүний соёл иргэншилд үзүүлж буй нөлөөг судлах нь

Гишүүнчлэл

?
Соёл болоод иргэншилд сөрөг зүйл нөлөөлөхөд төрийн бодлого, эрх зүйн баримтууд хэрхэн тусгагдсан зэрэг асуултанд хариулт өгөхийг зорилоо.
# даяаршил# иргэншил# соёл