Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
ЕБС-ийн төгсөгчдийн хандлага болон хөдөлмөрийн зах зээлийн нийлүүлэлтийн төлөв байдал

Д.Энхжаргал

ЕБС-ийн төгсөгчдийн хандлага болон хөдөлмөрийн зах зээлийн нийлүүлэлтийн төлөв байдал

Гишүүнчлэл

?

Хөдөлмөрийн зах зээлийн нийлүүлэлтийн төлөв байдлыг судлан суурь нийлүүлэлт болох ЕБС-н сургууль төгсөгчдийн мэргэжил сонголт хандлагыг мэдсэнээр цаашид их дээд сургуулиуд аль чиглэлээр түлхүү мэргэжилтэн бэлтгэх шаардлагатайг мэдэх мөн хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн шинж байдлыг тодорхойлоход оршино.

# зах зээл