Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эмэгтэйчүүдийн карьер хөгжилд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодорхойлох нь

С.Ананда

Эмэгтэйчүүдийн карьер хөгжилд нөлөөлж буй хүчин зүйлийг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?

Эмэгтэйчүүдэд карьераа өсгөх, түүнийгээ урт хугацааны турш хадгалахад саад болж буй хүндрэл бэрхшээлүүдийг нээн илрүүлэх, түүнтэй тэмцэх арга замыг хайж олон эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд энэхүү судалгааны зорилго оршино.

# карьер# хүний хөгжил