Харьцуулсан нийтийн эрх зүйн судлах зүйл, цаашдын чиг хандлага

Д.Отгонбат

Харьцуулсан нийтийн эрх зүйн судлах зүйл, цаашдын чиг хандлага

Гишүүнчлэл

?
Харьцуулсан эрх зүйн шинжлэх ухаан, харьцуулсан эрх зүй судлалын тухай ойлголт, түүний онол практикийн ач холбогдол болон эрх зүйг ижилтгэх, боловсрол, танин мэдэхүйн чиг үүргүүдийг Монгол Улсын харьцуулсан эрх зүйн төлөвшил, ирээдүйн чиг хандлага, эрх зүйн шинжлэх ухаанд гүйцэтгэх үүрэг, эзлэх байр суурь, тулгамдсан асуудлыг хэрхэн онол, практикийн үүднээс дэвшүүлж боловсронгуй болгох зэрэг асуудлыг судалсан болно.
# эрх зүй# судалгаа# нийгэм