Хэт их идэх хандлагатай хүмүүсийн сэтгэл зүйн зарим онцлогийг судлах нь

Б.Сайханжаргал

Хэт их идэх хандлагатай хүмүүсийн сэтгэл зүйн зарим онцлогийг судлах нь

Гишүүнчлэл

?
Хэт их идэх хандлагатай хүмүүсийн сэтгэл зүйн зарим онцлог болоод нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг судлан сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх оновчтой арга замыг санал болгоход оршино
# их идэх# сэтгэл зүйн