Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Стрессийн менежментийг оновчтой ашиглах замаар бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

Б.Билгүүн

Стрессийн менежментийг оновчтой ашиглах замаар бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Стресс нь хүн, бүлэг, байгууллага гэх хүрээнд хамрагдана. Үүн дээр нөлөөллийн түвшин агуулагдах ба тодорхой стрессд автсан хүн бүлэгт нөлөөлж цаашлаад байгууллагад эерэг болон сөргөөр нөлөөлж байдаг. Иймээс стрессийн менежментийн асуудлыг сонгон авч судалсан болно.

# стресс# менежмент# бүтээмж