Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Үйлчилгээний байгууллагын хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх маркетингийн стратеги боловсруулах арга зүйн зарим асуудал

Э.Долгормаа

Үйлчилгээний байгууллагын хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх маркетингийн стратеги боловсруулах арга зүйн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?

“Юнител” ХХК-ний үйлчилгээний хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг судлан , хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд маркетингийн стратегийг боловсруулахад энэхүү ажлын зорилго оршино.

# сэтгэл ханамж# маркетинг# стратеги