Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Арилжааны даатгалын байгууллагад удирдлагын бүртгэлийг хэрэгжүүлэх

М.Алтанчимэг

Арилжааны даатгалын байгууллагад удирдлагын бүртгэлийг хэрэгжүүлэх

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсад арилжааны даатгалын үйл ажиллагаа нь санхүүгийн зах зээлийн шинэ хэлбэр болно. Түүний бүтэц үйл ажиллагаанд санхүүгийн бүртгэл хараахан нэвтрээгүй байгаа нь судлах шалтгааныг нөхцөлдүүлсэн болно.