Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Дэлгүүрийн борлуулалтын ажиллагсдын тоог оновчтой болгох нь

Э.Түвшинцэцэг

Дэлгүүрийн борлуулалтын ажиллагсдын тоог оновчтой болгох нь

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсын хувьд бизнесийн салбар нь үйлдвэр гэхээсээ илүү үйлчилгээ тэр дундаа худалдааны салбар эрчимтэйгээр хөгжиж байна. Байгууллагын гол нөөц боловсон хүчин, мэргэжилтэн, хүн өөрөө байдаг билээ. Худалдааны салбарт борлуулагч ажиллагсад нь гол хүчин зүйл нь байдаг. Аливаа бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагаанд тухайн салбар салбартаа хийгдэж буй борлуулалтын үйл ажиллагаанаас хамааран байгууллага цааш хөгжих эс хөгжих нь тодорхойлогддог. Эндээс харахад борлуулалтын үйл ажиллагаа нь байгууллагыг хөдөлгөгч механизм юм.

# худалдаа үйлчилгээ# хүний нөөц