Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хадгаламжийн даатгалын нөхөн олговорыг тооцох нь

Б.Хоролсүрэн

Хадгаламжийн даатгалын нөхөн олговорыг тооцох нь

Гишүүнчлэл

?

Олон улсын хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог судалсны үндсэн дээр Монгол улсын хадгаламжийн даатгалынтогтолцоог улам боловсронгуй болгох арга замыг судалж, мөн хадгаламжийн даатгалын нөхөн олговрын хэмжээ манай улсад зохистой байгаа эсэхийг судлахад оршино.

# даатгал# нөхөн олговор