Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
ХИС-ийн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлт, ажил олгогчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа

Г.Оюун-Ундраа

ХИС-ийн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлт, ажил олгогчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Төгсөгчдийн мэргэжил, ур чадварын хөгжил болон хөдөлмөр эрхлэлтийн төлөв байдлыг судалж дүн шинжилгээ хийх замаар боловсрол болон хөдөлмөрийн зах зээл хоорондын зүй тогтолт холбоог харуулсан зөрүүг тодорхойлох, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд чиглэсэн үр ашигтай бодлого боловсруулахад ашиглах суурь мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангахад оршино.

# хөдөлмөр эрхлэлт# ажил олгогч# сэтгэл ханамж