Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээгээр дамжуулан хөдөлмөрийн зах зээлийг тэнцвэржүүлэх зарим асуудал

Б.Тэрбиш

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээгээр дамжуулан хөдөлмөрийн зах зээлийг тэнцвэржүүлэх зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээгээр дамжуулан ажилгүйдлийг бууруулах, хөдөлмөрийн зах зээлийг тэнцвэржүүлэх боломжийг тодорхойлоход энэхүү бүтээлийн зорилго оршино.

# хөдөлмөр эрхлэлт# Үйлчилгээ# төгрөгийн зах зээл