Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Тэтгэвэрийн даатгалын сан дахь хөрөнгийг үржүүлэхүй

Д.Мөнх-Од

Тэтгэвэрийн даатгалын сан дахь хөрөнгийг үржүүлэхүй

Гишүүнчлэл

?

Манай орны хувьд хүн амын насны бүтэц одоохондоо харьцангуй залуу, насжилт явагдаагүй байгаа хэдий ч тэтгэврийн төлөвлөлтийн асуудал ихээхэн анхаарал татаж байна. Учир нь ирэх 45 жилд төрөлтийн төвшин буурч, дундаж наслалт нэмэгдэн, хүн амын насны бүтэц өөрчлөгдөх төлөвтэй байна. Түүний үр нөлөөгөөр эдийн засгийн өсөлт, хөдөлмөрийн зах зээл, хадгаламж, хөрөнгө оруулалт, татвар, тэтгэвэр гэх мэт нийгэм, эдийн засгийн төлөвлөлт, хөгжлийн олон асуудал ч мөн өөрчлөгдөнө.

# эдийн засаг