Тэтгэврийн даатгалын сангийн зарим тулгамдсан асуудал

Д.Солонго

Тэтгэврийн даатгалын сангийн зарим тулгамдсан асуудал

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсад тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны өнөөгийн байдлыг судалж тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхтэй холбоотой зарим хувилбаруудыг дүгнэн санал дэвшүүлэх.
# тэтгэвэр# асуудал