Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Уламжлалт анагаах ухааны онолын бие, хэл, сэтгэлийн нэгдмэл чанарын асуудлыг харьцуулан судалсан нь

Д.Сайнсайхан

Уламжлалт анагаах ухааны онолын бие, хэл, сэтгэлийн нэгдмэл чанарын асуудлыг харьцуулан судалсан нь

Гишүүнчлэл

?

Орчин үед сэтгэцийн болон биеийн хамаарлыг судалдаг шинжпэх ухаан, мөн эмчилгээний арга гэдэг утгаар психосоматик анагаах ухааныг авч үзэж байна. Психосоматик өвчний гарал үүсэл, эмгэг жамыг үл ухамсарлахуйн дотоод будлиан, түүнээс үүсэх тайлаагүй “далд” сөрөг сэтгэл хөдлөлтэй холбон тайлбарладаг. Иймээс уламжлалт анагаах ухааны онолын бие, хэл, сэтгэлийн нэгдмэл чанарын асуудлыг харыдуулан судлахыг зорилоо.

# анагаах ухаан# судалгаа