Онош 2013 №59

С.Онош

Онош 2013 №59

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?

Эмнэлэгийн ариутгалын үйл ажиллагааг тусламж үйлчилгээний шатлалаар харьцуулан судлах цаашид боловсронгуй болгох санал зөвлөмж боловсруулах зорилго тавьж ажиллалаа.

# сувилахуй