Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монограф-Үнэлгээний онолын хандлага

Д.Барсболд

Монограф-Үнэлгээний онолын хандлага

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Бизнесийн үнэлгээний онол, практикийн судалгаа явуулсны үндсэн дээр бизнесийн үнэлгээний онолын суурь үзэл баримтлал, орчин үеийн чиг хандлагын хүрээнд судалгаа явуулах, Монгол улс дахь бизнесийн үнэлгээний эрх зүйн орчин, эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлийн өнөөгийн төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийх, бизнесийн үнэлгээний өнөөгийн практик үйл ажиллагааг, судлан, дүгнэсэн болно.
# бизнесийн үнэлгээ# эдийн засаг# санхүү# зах зээл