Когнитив сэтгэл судлал

Когнитив сэтгэл судлал

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Когнитив сэтгэл судлал бол сэтгэл судлалын салбар ухаан бөгөөд сэтгэцийн процесс буюу хүмүүс хэрхэн яаж бодож сэтгэх, мэдрэх, санах, суралцах зэргийг судалдаг.
# когнитив# сэтгэл судлал