Нийгмийн сэтгэл судлал

Нийгмийн сэтгэл судлал

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Нийгмийн сэтгэл судлал нь бүлэг хүмүүс тэдгээрийн хоорондын харилцаа, ястан, үндэстэн, бие хүн ба хамт олон, байгууллагын хоорондын сэтгэл зүйн асуудлыг судална.
# нийгэм# сэтгэл судлал