Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Харилцаа холбооны эдийн засаг, менежмент, шуудан холбооны хөгжлийн асуудалд

О.Балдангомбо

Харилцаа холбооны эдийн засаг, менежмент, шуудан холбооны хөгжлийн асуудалд

“Улс орны хөгжлийн зарим асуудал” тэргүүн хэсэг 9 бүлэгтэй, “Харилцаа холбооны эдийн засаг, менежментийн асуудалд” дэд хэсэг 8 бүлэгтэй, “Шуудан холбооны хөгжлийн үзэл баримтлал, арга зүй” гутгаар хэсэг 9 бүлэгтэй. Энэхүү бүтээлд 5 төсөл, 1 гэрээт эрдэм шинжилгээний ажлын хураангуй, гадаадад хэвлэгдсэн өгүүлэл 2, дотоодод хэвлэгдсэн өгүүлэл 20, нийт 28 бүтээл түүвэрлэгдэн орсон.
# харилцаа холбоо# мэдээлэл# эдийн засаг# менежмент