Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хувьцаат компаниудын ашигт ажиллагаанд КОВИД-19 цар тахлын үзүүлэх нөлөө

А.Наранцэцэг

Хувьцаат компаниудын ашигт ажиллагаанд КОВИД-19 цар тахлын үзүүлэх нөлөө

Covid-19 цар тахлын үеэр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын улмаас аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг хязгаарлах болсноор аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд асуудал тулгарч байна. Иймд аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн үзүүлэлтэнд хөл хорио тогтоох арга хэмжээний үзүүлсэн нөлөөллийг судлан үзэх шаардлага гарч байна. Энэхүү зорилго нь Covid-19 цар тахал нь компанийн ашигт ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлж байгааг судлахад чиглэгдэнэ. Судалгааны үр дүнд Covid-19 цар тахлын үеэр хийсэн тэг зогсолт нь 3 ангиллын компаниудын өөрийн хөрөнгийн өгөөжид сөрөг нөлөө үзүүлж байсан бол тухайн компани эрсдэлт бүсэд үйл ажиллагаа явуулдаг эсэх нь өөрийн хөрөнгийн өгөөжид ямар нэгэн нөлөө үзүүлдэггүй байна.
# COVID-19, # тэг зогсолт, эрсдэлт бүс, хөрөнгийн өгөөж