Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
БНМАУ дахь төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн эхэн үеийн зарим төрлийн мал, түүхий эдийн үнийн судалгаа

Н.Алтантөгс

БНМАУ дахь төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн эхэн үеийн зарим төрлийн мал, түүхий эдийн үнийн судалгаа

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Нүүдэлч малчдын үндсэн баялаг нь мал ба түүний бүтээгдэхүүн тул мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ нь малчдын амьдралын чухал хүчин зүйл байж ирсэн. ХХ зууны эхэн үед Монголд Хятад, Оросын голцуу пүүсүүд монголын мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг худалдан авах явцад мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ ихэнхдээ зах зээлийн жамаар тогтож байв.
# малчид# малын үнэ# захиргаадалт# хаагдмал орчин