Монгол улсын татварын бодлого, шинэчлэлийн судалгаа

Монгол улсын татварын бодлого, шинэчлэлийн судалгаа

Худалдаж авах

Монгол улс ардчилсан сонгуулиар ялсан улс төрийн хүчин нь засгийн газраа бүрдүүлэн улс төрийн намынхаа мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг тогтолцоонд шилжээд 20 гаруй жилийн түүхийг тууллаа. Энэхүү нийгэмд хүний эрх, шударга ёс нь ардчиллын үндсэн зарчим, хэм хэмжээнд нийцтэй байгаад зогсохгүй эдгээр үнэт зүйлс, зарчмыг төлөвшүүлж, бэхжүүлэхэд төрийн бодлого, удирдлагын механизм ажиллах учиртай.

# илтгэл# алтанзаяа# татвар