Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол Улсын татварын бодлогын шинэчлэл, орчин үе

Монгол Улсын татварын бодлогын шинэчлэл, орчин үе

Худалдаж авах

Энэхүү илтгэлээ Монгол улсын татварын бодлогын шинэчлэлийн

шаардлага, орчин үеийн хандлагад нийцүүлэх, татварын институцийн

хөгжилтэй холбоотой зарим асуудлыг хөндөж тавихыг зорилго болгов.

# алтанзаяа# илтгэл# татвар