Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
ОУВС-ийн шийдвэр гаргалтанд Их гүрнүүд нөлөөлж байгаа нь

М.Энхчимэг

ОУВС-ийн шийдвэр гаргалтанд Их гүрнүүд нөлөөлж байгаа нь

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
ОУБ бол нийтлэг тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд улс гүрэн хоорондоо гэрээ байгуулан буй болгосон дундын механизм юм.2 Гэвч цөөн тооны нөлөө бүхий Их гүрнүүд ОУБ-уудыг өөрийн ашиг сонирхол, улс төр, стратегийн зорилгоо биелүүлэхэд ашигладаг нь нууц биш билээ. Жишээ нь Капланы “Хоёр туйлт систем тогтвортой байх” дүрэмд: “Их гүрэн ОУБ-уудын зорилгыг өөрийн зорилготой нийцүүлж, дараа нь өрсөлдөгч гүрний зорилгыг ОУБ-уудын зорилготой нийцүүлэх хэрэгтэй” гэсэн байдаг.3 Өөрөөр хэлбэл, ОУБ-уудаар дамжуулан эсрэг талаараа өөрийн зорилгыг хүлээн зөвшөөрүүлж, бүх нийтэд түгээнэ гэсэн үг юм. Ийнхүү Их гүрнүүд ОУБ-уудын шийдвэр гаргалтанд нөлөөлж байгаа нь эдгээр байгууллагуудын шийдвэр гаргах механизм сул байгааг харуулж байгаа юм.
# валют# зах зээл# эдийн засаг# улс төр