Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Санхүүгийн тайлан, татварын тайлангийн зөрүүг зохицуулан бүртгэх нь

Санхүүгийн тайлан, татварын тайлангийн зөрүүг зохицуулан бүртгэх нь

Худалдаж авах

Монгол Улс зах зээлийн харилцаанд нийцэх эрх, үүрэг, хариуцлагын нэгдмэл

тогтолцоог бий болгоход төр, засаг, нийгмийн үйл ажиллагаа чиглэн байгаа үед

энэхүү илтгэлээ бичиж байна.

# алтанзаяа# илтгэл# татвар