Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Татвараа өөрөө тодорхойлон төлөх систем- Татварын боловсролын асуудал

Татвараа өөрөө тодорхойлон төлөх систем- Татварын боловсролын асуудал

Худалдаж авах

Татвараа өөрөө тодорхойлон төлөх систем нь хуулийг хэний ч шахалтгүй сайн дурын үндсэнд сахин биелүүлэх агуулгыг илэрхийлнэ. Энэ нь хуулийн дагуу өөрт ногдох татвараа тодорхойлон төлөх, тайлагнах үүргээ хэрэгжүүлэх тул татвар төлөгчдөд төлөөгүй, тайлагнаагүй бол хариуцлага хүлээх эрсдэл ирнэ.
# алтанзаяа# илтгэл# татвар