Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Татварын бүртгэл бол татварын механизмийн цөм юм
(1)

Татварын бүртгэл бол татварын механизмийн цөм юм

Худалдаж авах

Татвар нь нийгэм эдийн засгийн бүхэл хүрээтэй хамааралтай төрийн хяналт, зохицуулалтын хэрэгсэл бөгөөд зах зээлийн баримжаа бүхий иргэний нийгэмд нийгмийн гишүүд нь өөрсдөө татвараа тодорхойлон төлөх зарчимд тулгуурлан иргэний болон татвар төлөгчийн үүргээ хэрэгжүүлдэг систем билээ.
# алтанзаяа# илтгэл# татвар