Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн бодлого, түүний хэрэгжилт

Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн бодлого, түүний хэрэгжилт

Худалдаж авах

Монгол улс ардчилсан сонгуулиар ялсан улс төрийн хүчин нь засгийн газраа бүрдүүлэн улс төрийн намынхаа мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг тогтолцоонд шилжээд 27 жилийн түүхийг туулж байна. Энэ хугацаанд эрх баригч улс төрийн хүчнүүдийн татварын бодлого ихэвчлэн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэхэд чиглэж ирсэн ч энэ талаар хийгдсэн нэгдсэн судалгаа, үнэлэлт үгүй билээ.
# илтгэл# алтанзаяа# татвар