Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Татварын хуулийн шинэчлэлийн асуудалд

Татварын хуулийн шинэчлэлийн асуудалд

Худалдаж авах

Монгол улсын татварын зарим хуулиудыг шинэчлэх асуудал яригдаж эхэлснээс хойш өөрчлөлт оруулах тухай төсөл хийгдэж, хэрхэн шинэчлэх талаар янз бүрийн хүрээнд хэлцэгдэн, батлах шатандаа явагдаж байна. Төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх нэг хөшүүрэг нь татвар тул төрийн бодлоготойгоо нийцэх татварын бодлогын дагуу өөрчлөлт шинэчлэл хийн хуульчлан хэрэгжүүлэх нь төр засгийн үүрэг бөгөөд үүгээрээ улс үндэснийхээ тугаар тогтнол, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн үндсэн нөхцлөө бүрдүүлдэг билээ.
# алтанзаяа# татвар# даатгал