Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

Татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

Худалдаж авах

Татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагаа нь татварын хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар болон санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн талбарт нарийн мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийн татварын алба, татвар төлөгчдөд үзүүлэх бизнесийн үйлчилгээ юм. Өөрөөр хэлбэл өөрийн эзэмшсэн мэргэжил, мэдлэг, чадвараа сорин ажиллах бизнесийн шинэ талбар билээ. Шинэ юм бүрд хэдийчинээ гараагаа зөв эхэлнэ, төдий хэмжээгээр үр дүнд хүрнэ гэдэг нь ойлгомжтой. Иймээс ямар хүрээнд ажиллах, үйлчлүүлэгчээ хэрхэн сонгох, хэрхэн үйлчилгээ үзүүлэх, учирч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг анхаарах зүйл нилээд байна.

# алтанзаяа# татвар