Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Татварын оновчлолд амьдрах чадварын онолыг хэрэглэх нь

Татварын оновчлолд амьдрах чадварын онолыг хэрэглэх нь

Худалдаж авах

Татварын харилцаа нь төр, татвар төлөгчийн хүрээнд явагдана. Монгол улсын үндсэн хуулинд заасан иргэнийхээ өмнө төрийн хүлээх үүрэг /19-р зүйлийн 1-р заалт/, иргэн нь төрийнхөө болон бусдын өмнө хүлээх үүргийн /17-р зүйл/ нэг илрэл нь татварын харилцаагаар илрэх бөгөөд эцсийн хэмжүүр нь татварын тогтолцоо тэгш шударга, үр ашигтай байх зарчим юм.

# алтанзаяа# илтгэл