Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Татварын тогтолцооны үр ашиг – татвар алба, татвар агентлаг/татвар төлөгчийн  харилцаа

Татварын тогтолцооны үр ашиг – татвар алба, татвар агентлаг/татвар төлөгчийн харилцаа

Худалдаж авах

Татварын харилцаа нь төр, татвар төлөгчийн хүрээнд явагдах шууд харилцааны хэлбэрээр хэрэгжиж ирлээ. Монгол улсын үндсэн хуулинд заасан иргэнийхээ өмнө төрийн хүлээх үүрэг, иргэн нь төрийнхөө болон бусдын өмнө хүлээх үүргийн нэг илрэл нь татварын харилцаагаар илрэх бөгөөд эцсийн хэмжүүр нь татварын тогтолцоо тэгш шударга, үр ашигтай байх зарчим юм.
# алтанзаяа# илтгэл# татвар