Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төрийн үйлчилгээнд татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчийн гүйцэтгэх үүрэг

Төрийн үйлчилгээнд татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогчийн гүйцэтгэх үүрэг

Худалдаж авах

Монгол улсын хөгжлийг хурдасгах нэг чухал зангилгаа асуудал нь улс орны нийгэм, эдийн засгийн асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд татвар төлөгч бүр үндсэн хуулиндаа заасан үүргээ шударгаар хэрэгжүүлэх болон төрийн үйл ажиллагаанд оролцох иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх асуудал юм.
# алтанзаяа# илтгэл# татвар