Намтар судлал (Мял богдын намтар)

Бурхан Шашны Дээд Сургууль

Намтар судлал (Мял богдын намтар)

Гишүүнчлэл

?
Намтар судлал (Мял богдын намтар)
# шашин# судалгаа