Говийн ноён гэгээний тууж (Дэд дэвтэр)

Говийн ноён гэгээний тууж (Дэд дэвтэр)

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
Ертөнцийн юмс үзэгдлийг таньж мэдрэх тусам түүний оюуны цар хүрээ тэлж, цагийн будангүй хийгээд хүрээлэн буй харанхуй түгжигдмэл байдлыг эс тэвчин үзэл санааны хувьд зөрчилдөж байгаад энэ туужийн гол санаа оршино.
# тууж# өгүүлэмж# түүх домог# шашин