Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах

ШУДАРГА, ҮНЭН БОЛОВСРОЛ

Хуулбар шалгуурын систем (plagiarism detection) нь ESAN цахим сан, гадаадын сургалтын платформууд, цахим мэдээллийн сан болон мэдээ, мэдээллийн веб сайтуудаас хайлт хийнэ. Текст, хүснэгт, зурган мэдээллээс гадна өгүүлбэрийн бүтцийг танин хуулбар илрүүлэх чадвартай. Үр дүнгээс эшлэл хийх боломжтой. ESAN хуулбар шалгуур нь Turnitin, Scribbr програмуудтай илрүүлэлтийн түвшин ижил хувьтай ажилладаг бөгөөд 5-10 дахин хямд үнэтэй.

Хэнд зориулагдсан бэ?

esan-1

Багшийн ажлыг хөнгөвчилнө

Хуулбар шалгуурын системээр өөрийн оюуны бүтээлээ шалгахыг хүссэн хүмүүс өөрийн бүтээлийг Microsoft Word ийн файл форматаар хадгалаад хуулбар шалгуурын систем рүү оруулж шалгах боломжтой.

  • Шалгаж байгаа явцыг тухай бүрт нь хувиар илэрхийлэн мэдээллэнэ
  • Оюутан өөрийн бүтээлийн хуулбар шалгуурын үр дүнтэй нарийвчлан танилцах
  • Хуулбар шалгуурын үр дүнг багшдаа имэйлээр илгээх боломжтой
  • Багш өөрийн хаягаар ирсэн хуулбар шалгуурын үр дүнтэй танилцах

Судлаач, зохиолч оюуны хөдөлмөр эрхлэгчдийн бүтээлийг хамгаалах

Чанартай боловсрол гэрэлт ирээдүйн баталгаа

Боловсролын чанарыг сайжруулах

Нарийвчилсан тайлан

Шалгасан файлд орсон өгүүлбэр бүрийг нэг бүрчлэн ESAN ийн мэдлэгийн сангаас хайдаг бөгөөд, ямар нэг нөхцөл, дагаварыг өөрчилсөн, төстэй илэрц бүрийг нарийвчлан хайна.

  • Тухайн файлын ерөнхий хуулбарын хувь
  • Хуулбарласан байж болзошгүй өгүүлбэр бүрийн жагсалт
  • Хуулбарласан бүтээлийн нэр, хуудасны дугаар
esan-1
Үндэсний мэдлэгийн цахим сан

Хуулбар шалгуур туршиж үзэхийг хүсч байна уу?

Сайтаар зочлох